ALGEMENE VOORWAARDEN

Footshop s.r.o.

Pobřežní 667/78, 186 00, Praag 8, Tsjechië

ID: 24288128

geregistreerd in het Handelsregister van de Gemeentelijke Rechtbank in Praag, Dossier nr. 192700, Sectie C voor de verkoop van goederen via een online winkel met internetadres www.ftshp.nl 

 

Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) van Footshop s.r.o., gevestigd te Pobřežní 667/78, Praag, ID: 24288128, ingeschreven in het handelsregister van de Gemeentelijke Rechtbank in Praag, sectie 192700, dossiernummer C (hierna de "Verkoper" genoemd), in overeenstemming met de bepalingen van Sectie 1751, Paragraaf 1 van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek (hierna het "Burgerlijk Wetboek" genoemd), de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Overeenkomstsluitende Partijen die ontstaan ​​in verband met of op basis van een koopcontract (hierna te noemen het "Koopcontract") dat is gesloten tussen de Verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna te noemen de "Koper") via de online winkel van de Verkoper. De online winkel wordt beheerd door de Verkoper op de internetwebsite www.ftshp.nl (hierna de "website" genoemd) via de webinterface (hierna het "webinterface bedrijf" genoemd).

 

INHOUDSOPGAVE

 1. Introductie Bepalingen

 2. Gebruikersaccount

 3. Communicatie voor het sluiten van het Koopcontract met de Koper, die de Klant is

 4. Het Sluiten van het Koopcontract

 5. Prijs van goederen en Betalingsvoorwaarden

 6. Terugtrekking uit het Koopcontract

 7. Transport en Bezorging van Goederen

 8. Rechten bij Gebrekkig Nakomen van het Koopcontract

 9. Andere Rechten en Verplichtingen van de Overeenkomstsluitende Partijen

 10. Declaratie over Privacy Bescherming

 11. Eind Bepalingen

 

I.

Introductie Bepalingen

I.1 De Voorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin een persoon die van plan is de goederen van de Verkoper te kopen, een rechtspersoon of persoon is die handelt in het kader van zijn zakelijke activiteiten bij het bestellen van goederen of bij het zelfstandig uitoefenen van zijn beroep.

I.2 Over de bepalingen die afwijken van de Voorwaarden kan in het Koopcontract worden onderhandeld. Afwijkingsregelingen in het Koopcontract hebben voorrang op de bepalingen van deze Voorwaarden.

I.3 De voorwaarden maken integraal deel uit van het Koopcontract. Het Koopcontract en de Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels of Nederlands.

I.4 Door de bestelling te plaatsen, bevestigt de Koper dat hij / zij kennis heeft genomen van de Voorwaarden, vóór het sluiten van de koopovereenkomst, die een integraal onderdeel vormt van de communicatie voorafgaand aan het sluiten van het Koopcontract bedoeld in artikel III van de Voorwaarden, met het document "Communicatie voor het sluiten van het Koopcontract met de Koper, die de klant is", "Betaling en Bezorging", het document "Klachten, Ruilen en Retourneren" en het document "Privacybeleid" beschikbaar op de Webinterface van de winkel, en er uitdrukkelijk mee in te stemmen, op een geldige en effectieve manier op het moment van plaatsen van de bestelling.

 

II.

Gebruikersaccount

II.1 Op basis van de registratie van de Koper op de website, heeft Koper toegang tot zijn gebruikersinterface. Vanuit de gebruikersinterface kan de Koper de bestelling van goederen uitvoeren (hierna het "Gebruikersaccount" genoemd).

II.2 Indien de webinterface van de winkel dit toelaat, kan de Koper ook goederen bestellen zonder registratie, rechtstreeks vanuit de webinterface van de winkel.

II.3 Tijdens de registratie op de website en het bestellen van de goederen is de Koper verplicht om correcte en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken. De Koper is verplicht om de gegevens in het Gebruikersaccount bij elke wijziging bij te werken. De door de Koper verstrekte gegevens in het Gebruikersaccount en bij het bestellen van de goederen worden door de Verkoper als correct beschouwd.

II.4 De gegevens die de Koper tijdens de registratie verstrekt, zijn onderverdeeld in verplichte velden en optionele velden. De verplichte velden zijn noodzakelijke gegevens voor het sluiten en uitvoeren van het Koopcontract tussen de Verkoper en de Koper. De optionele velden kunnen door de Koper vrijwillig aan de Verkoper worden verstrekt en deze vrijwillig verstrekte gegevens kunnen het comfort van de Verkoper tijdens de uitvoering van het Koopcontract vergroten of gebruikt worden voor personalisatie voor een betere targeting van zakelijke berichten.

II.5 Toegang tot het Gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn / haar Gebruikersaccount.

II.6 Koper is niet bevoegd het gebruik van het Gebruikersaccount door derden toe te staan.

II.7 De Verkoper kan het Gebruikersaccount annuleren, vooral als de Koper zijn / haar Gebruikersaccount langer dan 2 jaar niet gebruikt, als de Koper zijn / haar verplichtingen onder het Koopcontract (inclusief de Voorwaarden) schendt of als de Verkoper de technologie verandert waardoor deze niet meer compatibel is met het vorige systeem.

II.8 De Koper erkent dat het Gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, vooral met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van de Verkoper of het onderhoud van de hardware en software van derden.

ii.9 De Verkoper is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van het Gebruikersaccount en behoudt zich het recht voor om de functionaliteit van het Gebruikersaccount zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

III.

Communicatie voor het sluiten van het Koopcontract met de Koper, die de klant is

III.1 Aan kopers die van plan zijn een contractuele relatie met de verkoper aan te gaan, deelt de verkoper de informatie mee die de koper vindt in het document:

"Communicatie voor het sluiten van het koopcontract"

III.2 Verder stelt de verkoper de inhoud van de volgende documenten ter beschikking van de koper: 

"Betaling en levering"

"Claim en ruilteruggave"

"Privacybeleid"

III.3 Door de bestelling te verzenden, bevestigt de koper dat hij, alvorens het koopcontract te sluiten, deze voorwaarden en de documenten opgesomd in artikel III.2 van de Algemene voorwaarden heeft gelezen. 

IV.

Sluiten van het Koopcontract

IV.1 Alle presentaties van de goederen op de webinterface van de winkel zijn informatief en de Verkoper is niet verplicht om een ​​Koopovereenkomst voor deze goederen te sluiten.

IV.2 De webinterface van de winkel bevat informatie over de goederen, inclusief de indicatie van de prijzen van de afzonderlijke goederen en de kosten van het terugzenden van de goederen als deze goederen niet via hun normale postroute kunnen worden geretourneerd. De prijzen van goederen zijn gespecificeerd inclusief BTW en alle gerelateerde vergoedingen. De prijzen van goederen blijven geldig zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt de mogelijkheid van de Verkoper niet om een ​​Koopcontract te sluiten met individueel onderhandelde Voorwaarden.

IV.3 De webinterface van de winkel bevat informatie over de kosten van verpakking en levering van de goederen.

IV.4 Om de goederen te bestellen, vult de Koper het bestelformulier in de webinterface van de winkel in. Het bestelformulier bevat voornamelijk informatie over:

de bestelde goederen (de Koper “plaatst” de bestelde goederen in het elektronische winkelwagentje van de webinterface van de winkel);

de betalingswijze van de aankoopprijs van de goederen, details van de vereiste leveringswijze voor de bestelde goederen;

informatie over de kosten in verband met de levering van goederen (gezamenlijk de "bestelling" genoemd).

IV.5 De bestelling wordt door de Koper naar de Verkoper gestuurd door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken. De gegevens die in de bestelling zijn opgegeven, worden door de Verkoper als correct beschouwd. De Verkoper bevestigt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling aan de Koper via het opgegeven e-mailadres (hierna het "e-mailadres van de koper" genoemd).

IV.6 De Verkoper heeft altijd het recht om de Koper om aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch), afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, geschatte transportkosten).

IV.7 De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand door de levering van de bevestiging van de bestelling (acceptatie), die per e-mail naar de Koper wordt verzonden naar het e-mailadres van de Koper.

IV.8 De Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het sluiten van het Koopcontract. De kosten die de Koper maakt bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van het Koopcontract (kosten van internetverbinding, kosten van telefoongesprekken) zijn voor rekening van de Koper, die niet verschilt van het basistarief.

IV.9 De Verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren voor goederen verkocht tegen minder dan 10% van de gebruikelijke prijs of verkocht tegen een prijs lager dan ca. €1,20  (de transportprijs wordt niet beschouwd als de prijs van de goederen).

IV.10 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van goederen waarvoor meerdere coupons zijn toegepast, te annuleren.

V.

Prijs van Goederen en Betalingsvoorwaarden

V.1 De prijs van de goederen en alle kosten in verband met de levering van de goederen volgens het Koopcontract kunnen door de Koper aan de Verkoper worden betaald op de manier die hem wordt aangeboden bij het voltooien van de bestelling. De prijs van de goederen is altijd betaalbaar via overschrijving, onder rembours of op zijn minst een van de andere online betaalmethoden, op basis van de huidige beschikbaarheid.

V.2 Naast de koopprijs is de Koper ook gehouden de kosten van de verpakking en levering van de goederen tegen het overeengekomen tarief aan de Verkoper te betalen. 

V.3 De verkoper verlangt van de Koper geen aanbetaling of andere soortgelijke betaling. Dit laat de bepalingen van artikel V.6 van de Voorwaarden betreffende de verplichting om de aankoopprijs van de goederen vooraf te betalen , onverlet.

V.4 Bij contante betaling of onder rembours is de koopprijs verschuldigd bij ontvangst van de goederen. In het geval van een niet-contante betaling is de aankoopprijs betaalbaar binnen 5 werkdagen na het sluiten van het Koopcontract.

V.5 Bij niet-contante betaling is de Koper verplicht de aankoopprijs van de goederen samen met het variabele betalingssymbool te betalen. In het geval van niet-contante betaling wordt voldaan aan de verplichting van de Koper om de aankoopprijs te betalen wanneer het relevante bedrag op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven.

V.6 De Verkoper heeft het recht, vooral in het geval dat de Koper geen aanvullende bevestiging van de bestelling verstrekt (artikel IV.6.), om betaling van de volledige aankoopprijs te eisen voordat de goederen naar de Koper worden verzonden.

V.7 Eventuele kortingen op de prijs van goederen die door de Verkoper aan de Koper zijn verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd.

V.8 Als het gebruikelijk is tijdens een zakelijke transactie of als dit wordt bepaald door algemeen bindende wettelijke voorschriften, zal de Verkoper een belastingdocument - een factuur - aan de Koper verstrekken die overeenkomt met betalingen die zijn uitgevoerd op basis van het Koopcontract. De Verkoper is een belastingbetaler. Het belastingdocument - de factuur - wordt door de Verkoper aan de Koper afgegeven na betaling van de prijs van de goederen en wordt in elektronische vorm naar het e-mailadres van de Koper gestuurd.

V.9 Op grond van de wet op verkoopregistratie is de Verkoper verplicht een kwitantie aan de Koper af te geven. Tegelijkertijd is de Verkoper verplicht om de ontvangen inkomsten online te registreren bij de belastingadministratie; bij een technische storing uiterlijk binnen 48 uur.

VI.

Terugtrekking uit het Koopcontract

VI.1 De Koper erkent dat het volgens de toepasselijke wetgeving onder meer niet mogelijk is om zich uit het Koopcontract met betrekking tot de levering van goederen aangepast volgens de wens van de Koper of zijn / haar persoon, in het geval van de levering van goederen die aan snelle bederf onderhevig zijn, die na levering onomkeerbaar vermengd zijn met andere goederen, voor de levering van goederen in verzegelde verpakking die de consument uit de verpakking heeft verwijderd en de goederen om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd en voor de levering van een audio- of video-opname of een computerprogramma waarvan de originele verpakking is beschadigd, terug te trekken.

VI.2 Bovendien heeft de Koper niet het recht om zich terug te trekken uit het Koopcontract voor beperkte goederen, die een prijs waren in een wedstrijd gemarkeerd als "loterij", aangezien het een contract is waarvan het onderwerp een spel is volgens § 1840 brief. c) van het Burgerlijk Wetboek.

VI.3 Indien dit niet het geval is als bedoeld in artikel VI.1. of VI.2. of in een ander geval waarin de Koper zich niet kan terugtrekken uit het Koopcontract, heeft de Koper het recht om het Koopcontract binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen te herroepen.

VI.4 De Verkoper, buiten het toepassingsgebied van artikel VI.3. voorziet de Koper van een periode voor het retourneren van de goederen in de vorm van een contractuele herroeping van het contract (behalve voor goederen waarvoor het recht op retournering is uitgesloten) in de periode tussen de vijftiende (15e) en dertigste (30e) dag vanaf de datum van ontvangst van de goederen.

VI.5 Indien het onderwerp van het Koopcontract betrekking heeft op verschillende soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen, loopt deze periode vanaf de datum van de laatste levering van de goederen. De intrekking van het Koopcontract moet binnen de in artikel VI.3 en VI.4 vermelde termijn aan de Verkoper worden verzonden. Om zich terug te trekken uit het Koopcontract, kan de Koper DIT formulier gebruiken. De intrekking van het Koopcontract kan door de Koper worden verzonden naar het adres van de Verkoper of naar het e-mailadres van de Verkoper: help@ftshp.nl

VI.6 In geval van herroeping van het Koopcontract volgens artikel VI.3. of VI.4. van de Voorwaarden wordt het Koopcontract vanaf het begin opgezegd. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen na verzending van de herroeping van het contract aan de Verkoper worden geretourneerd. Als de Koper zich terugtrekt uit het Koopcontract, draagt ​​de Koper de kosten in verband met het retourneren van de goederen aan de Verkoper, zelfs als de goederen niet kunnen worden geretourneerd via hun normale postroute.

VI.7 In geval van opzegging van het contract overeenkomstig artikel VI.3. van de Voorwaarden, zal de Verkoper het geld dat van de Koper is ontvangen binnen veertien (14) dagen na de terugtrekking uit het Koopcontract terugbetalen. In het geval van rembours, wordt het geld teruggestort op een bankrekening, in andere gevallen wordt het teruggestort op dezelfde manier als de Verkoper het van de Koper heeft ontvangen. De Verkoper heeft ook de plicht om de door de Koper verstrekte betaling terug te betalen bij teruggave van de goederen door de Koper, of op een andere manier, als de Koper ermee instemt en zonder extra kosten voor de Koper. Als de Koper zich terugtrekt uit het Koopcontract, is de Verkoper niet verplicht om het ontvangen geld aan de Koper terug te geven voordat de Koper de goederen terugstuurt of aantoont dat de goederen naar de Verkoper zijn verzonden.

VI. 8 In geval van herroeping van de overeenkomst overeenkomstig artikel VI.4. van de Voorwaarden (contractuele herroeping), heeft de Koper recht op terugbetaling van de aankoopprijs van de goederen (na aftrek van eventuele extra kosten of claims van de Verkoper), door het ontvangen geld van de Koper binnen veertien (14) dagen na terugtrekking uit het Koopcontract terug te geven of door krediet of voucher in de waarde van de aankoopprijs van de geretourneerde goederen bruikbaar voor verdere aankoop van producten in de winkel of in de online winkel van de Verkoper.

VI.9 In het geval dat intrekking van het Koopcontract volgens artikel VI.3. of VI.4. van de Voorwaarden wordt geïmplementeerd via het verkooppunt van de Verkoper buiten het grondgebied van Tsjechië (contractpartner van de Verkoper), is de Verkoper niet verplicht om onmiddellijk het geld van de Koper te betalen of een tegoedbon (krediet) af te geven. In een dergelijk geval is de Koper verplicht de Verkoper binnen 14 dagen het bankrekeningnummer (IBAN) te laten weten waarnaar het geld zal worden overgemaakt. In het geval van een tegoedbon (tegoed), zal de Koper de Verkoper binnen 14 dagen op de hoogte brengen van de correspondentie of het e-mailadres waarnaar de tegoedbon wordt verzonden.

VI.10 De Verkoper heeft het recht om de klacht over de aan de goederen geleden schade te compenseren met de vraag van de Koper om teruggave van de koopprijs.

VI.11 In gevallen waarin de Koper het recht heeft om zich terug te trekken uit het Koopcontract, heeft de Verkoper ook het recht om het Koopcontract te allen tijde op te zeggen totdat de Koper de goederen overneemt. Bij vooruitbetaling, zal de Verkoper de aankoopprijs of een deel ervan op dezelfde manier als waarop deze is ontvangen retourneren of naar de bankrekening van de Koper zenden, de keuze is aan de Verkoper. De Verkoper heeft het recht de procedure van dit artikel te gebruiken, vooral in het geval van een duidelijke fout in de prijs van de goederen.

VI.12 Als een geschenk samen met de goederen aan de Koper wordt verstrekt, wordt de geschenk overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper gesloten met de voorwaarde dat als de Koper zich terugtrekt uit het Koopcontract, de geschenk overeenkomst niet meer geldig is en de Koper verplicht is om de goederen samen met het verstrekte geschenk te retourneren aan de Verkoper. Als het geschenk niet kan worden geretourneerd, heeft de Verkoper recht op een geldelijke vergoeding ter hoogte van de gebruikelijke prijs van het geschenk.

VI.13 De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van goederen te annuleren waarvoor meerdere kortingsbonnen zijn toegepast in plaats van één of als er meer dan 20% korting wordt toegepast op reeds afgeprijsde goederen.
VII.

Transport en Bezorging van Goederen

VII.1 Indien de transportmethode is overeengekomen op speciaal verzoek van de Koper, draagt ​​de Koper het risico en de eventuele extra kosten die aan deze transportmethode zijn verbonden.

VII.2 Indien de Verkoper verplicht is om de goederen af ​​te leveren op de door de Koper in de bestelling aangegeven plaats, volgens het Koopcontract, is de Koper verplicht de goederen bij levering over te nemen. Indien de Koper de goederen bij levering niet overneemt, heeft de Verkoper recht op vergoeding van de kosten van de levering en de gemaakte kosten voor een totaalbedrag van €8,-  (zegge: acht euro) en bovendien heeft de Verkoper het recht om zich terug te trekken uit het Koopcontract. Indien de Koper de goederen bij levering niet overneemt, heeft de Verkoper ook het recht om hem / haar op de lijst van onbetrouwbare Kopers ("zwarte lijst") te plaatsen en iedereen die op de zwarte lijst van de Verkoper staat, is verplicht om de bestelde goederen te betalen voor hun verzending. Deze lijst met onbetrouwbare Kopers wordt door de Verkoper bijgehouden en dient alleen voor interne behoeften en wordt op geen enkele manier gepubliceerd.

VII.3 Indien het om redenen van de kant van de Koper noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk of op een andere manier te leveren dan vermeld in de bestelling, is de Koper verplicht de kosten in verband met de herhaalde levering van de goederen of de kosten via een andere bezorgmethode te betalen.

VII.4 Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder is de Koper verplicht de verpakking van de goederen te controleren en, in geval van gebreken, de vervoerder onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van een inbreuk op de verpakking die wijst op ongeoorloofde toegang tot de zending, is de Koper niet verplicht de levering van de zending van de vervoerder over te nemen. Een volgende klacht wordt niet in behandeling genomen.

VII.5 Andere rechten en verplichtingen van de partijen bij het vervoer van goederen kunnen worden geregeld door de speciale leveringsvoorwaarden van de Verkoper, indien afgegeven door de Verkoper. De kosten van transport en andere informatie is te vinden op: https://www.ftshp.nl/nl/content/5-betaling-en-levering

VIII.

Rechten bij Gebrekkig Nakomen van het Koopcontract

VIII.1 De rechten en verplichtingen van de Overeenkomstsluitende Partijen met betrekking tot de rechten die voortvloeien uit een gebrekkige uitvoering worden beheerst door de relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften.

VIII.2 De Verkoper is jegens de Koper verantwoordelijk voor niet-defecte goederen. De Verkoper is voornamelijk verantwoordelijk jegens de Koper voor het volgende op het moment dat de Koper de goederen overneemt:

de goederen de kenmerken hebben waarover de partijen hebben onderhandeld en, bij gebreke van een overeenkomst, de kenmerken bezitten die de Verkoper of de beschreven fabrikant heeft of die de Koper verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en hun promotie;

de goederen zijn geschikt voor het doel dat de Verkoper aangeeft of welk artikel van zijn soort normaal wordt gebruikt;

de goederen overeenstemmen met de kwaliteit of prestaties van het contractuele monster of origineel als de kwaliteit of het ontwerp werd bepaald volgens het overeengekomen monster of origineel;

de goederen hebben de juiste hoeveelheid, afmeting of gewicht;

de goederen voldoen aan de wettelijke eisen.

VIII.3 De bepalingen van artikel VIII.2 van de Voorwaarden zijn niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs worden verkocht voor een gebrek waarvoor een lagere prijs is overeengekomen, op slijtage veroorzaakt door normaal gebruik, op gebruikte goederen voor een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage bij ontvangst door de Koper, of indien dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

VIII.4 Indien er binnen zes maanden na ontvangst van de goederen een defect is, worden de goederen bij de overname geacht defect te zijn. Koper heeft het recht om binnen een periode van vierentwintig maanden na overname aanspraak te maken op het recht op een gebrek dat bij consumptiegoederen optreedt.

VIII.5 Rechten van gebrekkige nakoming worden door de Koper bij de Verkoper bij hem gevorderd, waar ontvangst van de klacht met betrekking tot het aanbod van de verkochte goederen mogelijk is, eventueel zelfs op de maatschappelijke zetel of vestigingsplaats.

VIII.6 Andere rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Verkoper voor defecten worden beheerst door de klachtenprocedure van de Verkoper, die u hier kunt vinden: https://www.ftshp.nl/nl/content/16-retourneren-en-ruilen

IX.

Andere Rechten en Verplichtingen van de Overeenkomstsluitende Partijen

IX.1 De Koper verwerft de eigendomsrechten van de goederen door de volledige aankoopprijs van de goederen te betalen.

IX.2 De Verkoper is niet gebonden aan enige gedragscodes met betrekking tot de Koper.

IX.3 De buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit het Koopcontract komt overeen met de Tsjechische Handels Inspectie, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, ID: 000 20 869, internetadres: www.coi.cz 

IX.4 De Tsjechische Handels Inspectie oefent onder meer het toezicht uit op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll., betreffende consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

IX.5 De Verkoper heeft het recht om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. Handels Licenties worden uitgevoerd binnen de reikwijdte van haar bevoegdheid door het relevante handelsvergunningsbureau.

IX.6 Het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

IX.7 Koper draagt hierbij het risico van veranderende omstandigheden.

X.

Declaratie over Privacy Bescherming

X.1 Met het feit dat de koper/bezoeker van de webinterface van de winkel (hierna de "koper/bezoeker" genoemd) door de webinterface van de winkel van de Verkoper bladert, hij/zij contact opneemt met de Verkoper via sociale media of biedt hij / zij persoonlijke gegevens aan de Verkoper aan op een andere manier (inclusief deelname aan wedstrijden of door het bijwonen van evenementen die op de webinterface van de winkel zijn gepubliceerd), bevestigt een dergelijke persoon dat hij / zij bekend is met de bepalingen van deze Voorwaarden inzake privacybescherming .

X.2 De Verkoper is de beheerder van de persoonlijke gegevens van de Koper en gegevens over bezoekers van de webinterface van de winkel.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

X.3 We verkrijgen de gegevens van de Koper uitsluitend van de Koper. De Verkoper verkrijgt geen gegevens over de Koper van andere externe bronnen, behalve gegevens die zijn verstrekt via een bezoek aan de webinterface van de winkel.

X.4 De persoonlijke gegevens die de koper / bezoeker aan de Verkoper verstrekt, kunnen zijn:

gegevens over de persoon van de Koper: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening informatie, geslacht, geboortedatum, gegevens gespecificeerd in correspondentie, het bijwerken van de aan de Verkoper verstrekte gegevens;

gegevens over de bezoekers van de webinterface van de winkel binnen het bereik van het IP-adres; gebruikersnaam; details van betalingen; bestelgeschiedenis; de domeinnaam en het land waarnaar het gegevensverzoek wordt verzonden; type en versie van browser; soorten en versies van browser-add-ons; besturingssysteem en platform; bezoekgegevens, inclusief website-URL's die linken naar de webinterface van de winkel, via de webinterface van de winkel of vanuit de webinterface van de winkel (inclusief datum en tijd), de tijd en duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens interactie op de pagina (bijv. scrollen, klikken en locatie van muisaanwijzer), methoden voor het afsluiten van pagina's, verkeersgegevens, plaatsingsgegevens en andere gegevens die worden verstrekt bij het aanvragen van aanvullende services of downloaden;

gegevens over de goederen die de Verkoper aan de Koper verstrekt: de gegevens die nodig zijn om de goederen te leveren (inclusief gegevens van formulieren voor het openen van rekeningen, bestelgegevens, bestelgeschiedenis, betalingsgegevens, afleveradressen, vereisten en beperkingen in verband met leveringen, bedrijfs referenties en belastingen informatie); gegevens over de goederen die de Verkoper aan de Koper verstrekt); gegevens voor klantenservice en gegevens voor klantrelatiebeheer en marketing;

als de Koper een social media-profiel gebruikt om contact te leggen met de Verkoper of om informatie te verkrijgen over de goederen van de Verkoper (inclusief voorkeuren en communicatie met de Verkoper op Facebook, Instagram en Twitter) en gegevens, die de koper / bezoeker publiceert op het profiel van de Verkoper met betrekking tot het bedrijf van de Verkoper;

als de bezoeker / koper de evenementen, foto's en video's van de Verkoper van het evenement bezoekt (waarover de deelnemers ook tijdens het evenement worden geïnformeerd).

GEBRUIK VAN GEGEVENS

X.5 De Verkoper verzamelt, gebruikt en bewaart de hierboven gespecificeerde persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

Als de Bezoeker / Koper de webinterface van de winkel bezoekt:

om toegang tot en gebruik van de webinterface van de winkel mogelijk te maken;

technische ondersteuning bieden;

om de door Koper / Bezoeker gewenste informatie en diensten te verstrekken;

om de veiligheid van de geleverde diensten en de webinterface van de winkel te waarborgen;

om informatie op te slaan over de voorkeuren van de Bezoeker / Koper om de webinterface van de winkel aan te passen aan individuele interesses;

de bezoeker van de webinterface van de winkel herkennen bij herhaalde toegang;

om bestellingen van goederen of diensten te verwerken;

om de webinterface van de winkel te verbeteren en te onderhouden en om verkeersstatistieken voor de webinterface van de winkel op te stellen.

 

Deze informatie zal zo anoniem mogelijk zijn en de Koper / Bezoeker kan niet worden geïdentificeerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Deze informatie wordt niet langer dan 30 dagen bewaard.

 

Als de Verkoper goederen of diensten aan de Koper levert:

voor het leveren van bestelde goederen of diensten (inclusief de mogelijkheid om bestellingen te bevestigen en te verwerken, klantenrekeningen, belastingen en uitgaven, facturering en incasso te beheren);

voor het oplossen van vragen of problemen die zich voordoen bij de verkochte goederen of geleverde diensten, inclusief eventuele vragen van de Koper over de manier waarop zijn of haar persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, of de vereisten voor het verstrekken van kopieën van de gegevens die de Verkoper beheert voor de persoon van de Koper.

De hierboven vermelde gegevens worden door de Verkoper bewaard in een algemene archiveringsperiode van 5 jaar.

Als de Koper de Verkoper toestemming heeft gegeven voor marketingdoeleinden, verwerkt de Verkoper de persoonsgegevens van de Koper voor het verzenden van marketing aanbiedingen of zakelijke berichten in de vorm van e-mails, met informatie over de producten en diensten van de Verkoper en reclameboodschappen.

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die aan de Verkoper zijn verstrekt voor marketingdoeleinden is geldig voor een periode van 5 jaar, maar niet langer dan de intrekking van de toestemming door de Koper.

Als de Koper een klantenaccount bij de Verkoper heeft aangemaakt, verwerkt de Verkoper persoonsgegevens over de Koper in het kader van artikel X.5.2 en X.5.3.

De in het klantenaccount gespecificeerde gegevens worden door de Verkoper verwerkt voor de duur van de registratie van de Koper als klant van de Verkoper, tot de annulering van het klantenaccount. Vervolgens worden de gegevens van het klantenaccount alleen voor een redelijke periode opgeslagen voor zover het gaat om basis identificatiegegevens en gegevens over de reden waarom het klantenaccount is geannuleerd of gegevens die deel uitmaken van de bedrijfsvooruitgang.

Om te voldoen aan alle procedures, wet- en regelgeving die betrekking hebben op de Verkoper.

Om de wettelijke rechten van de Verkoper uit te oefenen of te verdedigen.

RECHTSGROND VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

X.6 De rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens zoals beschreven in dit artikel over privacybescherming is als volgt:

het gebruik van persoonlijke gegevens is nodig voor de Verkoper om zijn / haar verplichtingen uit hoofde van een contract met de Koper na te komen (bijvoorbeeld om een ​​bestelling uit te voeren, om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de webinterface van de winkel);

het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Verkoper (zoals het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst);

als (a) noch (b) van toepassing is, is het gebruik van persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de legitieme belangen van de Verkoper (bijvoorbeeld de webinterface van de winkel bedienen, goederen en diensten aan de Koper leveren, betalingen uitvoeren en ontvangen)

X.7 Een speciale categorie persoonlijke gegevens mag alleen door de Verkoper worden gebruikt als de Koper zijn of haar toestemming heeft gegeven (die op elk moment als volgt kan worden ingetrokken).

X.8 In de toekomst kan het gebruik van andere persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan de toestemming van de Koper (die op elk moment als volgt kan worden ingetrokken).

X.9 Als de Koper zijn / haar toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens die verder gaat dan het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het contract of de bestelling (met name voor marketingdoeleinden), kan hij / zij zijn / haar toestemming te allen tijde intrekken - In dit geval kan de Koper contact opnemen met de Verkoper via een speciaal contact voor bescherming van persoonsgegevens: privacy@footshop.cz en de Verkoper zal de ingetrokken persoonsgegevens niet verder gebruiken.

COOKIEBESTANDEN

X.10 Sommige pagina's op de webinterface van de winkel gebruiken cookies, dit zijn kleine bestandjes die in de webbrowser worden geplaatst wanneer de bezoeker / koper de webinterface van de winkel bezoekt.

X.11 Cookies dienen verschillende doelen. We gebruiken de volgende cookies op de pagina's van onze webinterface van de winkel:

Technische cookies (essentieel): helpen de website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals sitenavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Preferentiële (functionele) cookies: laat de website informatie onthouden die verandert hoe de website zich gedraagt ​​of eruit ziet. Dit is bijvoorbeeld de voorkeurstaal of regio waar u zich bevindt. In dit geval is het wachtwoord altijd gecodeerd. Het gebruik van deze cookies is niet nodig, maar het zal het bezoek aan de online winkel van de verkoper veel aangenamer en gemakkelijker maken.

Statistische en marketing (analytische) cookies: helpen website-eigenaren om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Ze verzamelen en communiceren anoniem informatie. Analytische cookies op de webinterface van de winkel worden verzameld via een digitale marketing service van RTB House die wordt beheerd door de RTB House Group Company en een script van Google Inc., die deze gegevens vervolgens anonimiseert. Na anonimisering zijn het geen persoonsgegevens meer, omdat geanonimiseerde cookies niet kunnen worden toegewezen aan een specifieke bezoeker / koper, resp. specifiek persoon. De verkoper van de dienst RTB House ontvangt alleen cookies in geanonimiseerde vorm. De Verkoper kan via cookies niet achterhalen hoe een specifieke gebruiker zich gedroeg op de webinterface van de winkel (welke pagina's hij bezocht, welke goederen hij bezocht, enz.). De Verkoper gebruikt de kennis uit deze cookies ook voor reclamedoeleinden, waarbij de Verkoper op basis van deze gegevens ook advertenties kan weergeven op websites van derden, die hij relevant acht met betrekking tot de bezoeker.

X.12 De bezoeker / koper van de webinterface van de winkel kan zelf bepalen welke cookies de Verkoper verwerkt. De bezoeker / koper kan DIT add-on-programma van Google gebruiken (alleen vanaf een computer), de bezoeker kan een van de gangbare internetbrowsers gebruiken (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) met de anonieme browse-functie ingeschakeld, waardoor de opslag van gegevens over bezochte websites wordt voorkomen of u kunt de opslag van cookies volledig uitschakelen in uw browser. Als de bezoeker van de webinterface van de winkel echter ook de verwerking van technische en functionele cookies uitschakelt, zal dit de werking van sommige functies verhinderen. Door analytische cookies uit te schakelen, zal de bezoeker de weergave van marketing aanbiedingen niet voorkomen, ze zullen alleen minder relevant zijn.

X.13 Als de bezoeker / koper de webinterface van de winkel gebruikt en niet de maatregelen neemt zoals beschreven in artikel X.12, gaat hij / zij akkoord met het gebruik van cookies door de Verkoper, zoals beschreven in de Voorwaarden.

RECHTEN VAN DE PERSOON WIENS PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

X.14 Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hebt u de volgende rechten die u kunt gebruiken door een mail te sturen naar privacy@footshop.cz of een brief naar het adres van de beheerder:

Recht op toegang - U kunt de beheerder vragen om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u verwerken. De beheerder zal u ook een kopie van de verwerkte persoonsgegevens geven.

U hebt ook het recht om een verzoek in te dienen bij de beheerder voor het volgende:

wat zijn de specifieke doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens;

wat zijn de categorieën van de persoonsgegevens in kwestie;

wie, naast ons, zijn ontvangers van uw persoonlijke informatie;

de geplande periode waarvoor uw persoonsgegevens bij de beheerder worden bewaard;

of u het recht hebt om van ons te eisen dat uw persoonsgegevens worden corrigeert of verwijdert, de verwerking ervan wordt beperkt of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

informatie over de bron van uw persoonlijke informatie, tenzij we deze van u hebben verkregen.

Recht op aanpassing - U kunt de beheerder verzoeken om incorrecte of incomplete informatie die we over u verzamelen te corrigeren.

Recht op verwijdering - U kunt de beheerder vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen (tenzij de beheerder dit al heeft gedaan) als een van de volgende situaties zich voordoet:

persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

u hebt de toestemming ingetrokken op basis waarvan uw persoonsgegevens zijn verwerkt en er is geen andere juridische reden voor de verwerking;

u hebt bezwaar gemaakt tegen besluitvorming op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens en er zijn geen heersende geautoriseerde redenen voor een dergelijke verwerking of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing;

uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de wetgeving van de Unie of de lidstaten met betrekking tot de beheerder;

Recht op beperkte verwerking - U kunt de beheerder verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als een van de volgende situaties zich voordoet:

u hebt de juistheid van de persoonlijke gegevens ontkend voor de tijd die nodig is om de beheerder in staat te stellen de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;

de verwerking van uw persoonlijke gegevens is onwettig, maar u weigert dergelijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan het gebruik ervan te beperken;

de beheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor bovengenoemde doeleinden, maar u vraagt deze om juridische claims te identificeren, uit te oefenen of te verdedigen;

u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG totdat wordt geverifieerd dat de geautoriseerde redenen van de beheerder zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde redenen;

Recht op overdraagbaarheid van gegevens - in gevallen waar de AVG in voorziet, hebt u het recht om persoonlijke gegevens over u te verkrijgen die u aan de beheerder hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, dit recht mag geen nadelige invloed hebben op de rechten en vrijheden van andere mensen.

Recht om toestemming in te trekken - wanneer uw verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken voor het doel waarvoor u toestemming hebt verleend.

Recht op bezwaar - u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij de Beheerder met het oog op directe marketing uitgevoerd op basis van het legitieme belang van de beheerder.

Recht om een ​​klacht in te dienen - u hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, Tsjechië, www.uoou.cz of rechtstreeks op https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_en#personal_data_protection.

X.15 Alle bovenstaande eisen worden door de Verkoper beoordeeld en binnen een redelijke termijn (altijd uiterlijk binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen) beantwoord.

X.16 De Verkoper wijst er echter op dat bepaalde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden van de bovenstaande vereisten kunnen worden uitgesloten. Indien een dergelijke uitzondering zich voordoet, zal de Verkoper dit naar aanleiding van het ontvangen verzoek melden. Voordat de Verkoper op verzoeken kan reageren, kan hij / zij de aanvrager vragen om hem de informatie te verstrekken die nodig is om zijn / haar identiteit te verifiëren.

VEILIGHEID

X.17 De Verkoper besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, openbaarmaking, wijziging, onbevoegde toegang, onbeschikbaarheid en vernietiging, en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen, inclusief passende organisatorische en technische maatregelen. De organisatorische maatregelen omvatten controlemechanismen die de fysieke toegang tot de administratieve lokalen van de verkoper beperken, opleiding van werknemers en fysieke vergrendeling van bestanden in archiefkasten. De technische maatregelen omvatten het gebruik van encryptie, wachtwoorden voor toegang tot de systemen van de verkoper en het gebruik van antivirussoftware.

X.18 Bij het verstrekken van persoonlijke gegevens kunnen de persoonlijke gegevens via internet worden verzonden. Hoewel de Verkoper er alles aan doet om de door de Koper verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van gegevens via internet niet helemaal veilig. De Koper erkent en aanvaardt dus dat de Verkoper de veiligheid van de naar de website van de Verkoper overgedragen persoonlijke gegevens niet kan garanderen en dat een dergelijke verzending op eigen risico is. Zodra de Verkoper de persoonlijke gegevens heeft ontvangen, zal hij / zij strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om onbevoegde toegang tot die gegevens te voorkomen.

X. 19 Als de Verkoper een wachtwoord toekent aan de persoon van de koper / bezoeker, of als de Koper ervoor kiest om toegang te verlenen tot het klantaccount, is die persoon verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord.

X.20 De webinterface van de winkel en de sociale mediasite kunnen af ​​en toe links bevatten naar sites die worden beheerd door derden, waaronder aangesloten netwerken en groepsmaatschappijen van de Verkoper. De Verkoper wijst erop dat deze bepalingen inzake privacybescherming alleen van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die door de Verkoper zijn verzameld via de webinterface van de winkel en sociale mediasites, en dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor persoonlijke gegevens die door derden zijn verzameld en opgeslagen. Websites van derden hebben hun eigen voorwaarden met betrekking tot privacybescherming en de persoon die er toegang toe heeft, moet hiervan op de hoogte zijn voordat ze persoonlijke gegevens naar deze websites sturen.
XI.

EIND BEPALINGEN

XI.1 Als een relatie op basis van een Koopovereenkomst een internationaal (buitenlands) element bevat, dan komen partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door de lokale wetgeving. Dit laat de rechten van de consument onder algemeen bindende wettelijke voorschriften onverlet.

XI.2 Als een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet effectief is, of als dit gebeurt, in plaats van ongeldige clausules, zal een bepaling worden opgenomen zodat het doel van de ongeldige clausule zo dicht mogelijk bij het origineel ligt. De ongeldigheid of ineffectiviteit van één bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

XI.3 Relaties en eventuele geschillen die ontstaan ​​op basis van het Koopcontract worden uitsluitend beslecht volgens de wet van de Europese Unie.

XI.4 Eventuele geschillen tussen Verkoper en Koper kunnen ook worden opgelost door middel van een minnelijke schikking. In dit geval kan de Koper - consument contact opnemen met een niet-gerechtelijke autoriteit voor geschillenbeslechting, zoals de Tsjechische Handels Inspectie.

XI.5 Het Koopcontract wordt in het Engels gesloten. Als een vertaling van de tekst van het Koopcontract wordt gemaakt voor de behoefte van de Koper, is de interpretatie van het Koopcontract in het Engels van toepassing in geval van een geschil over de interpretatie van de voorwaarden.

XI.6 Deze Voorwaarden, inclusief hun onderdelen, zijn geldig en van kracht vanaf 01.08.2020 en annuleren de vorige Voorwaarden, inclusief de onderdelen ervan, verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel en het pand van de Verkoper of elektronisch op https://www.ftshp.nl/nl/.

XI.7 Contactgegevens van de Verkoper:

adres voor levering: Expandeco, Reigerstraat 3, 7731 ZP Ommen, Nederland

e-mailadres: help@ftshp.nl 

telefoon: +3197010280103

Praag, 01-08-2020

Zakelijke voorwaarden geldig tot 14.9.2020 zijn HIER.